«

»

Jul 06

Стипендіальний рейтинг

Rating
На сайті університету оприлюднено рейтингові списки успішності студентів нашого факультету за результатами другого семестру 2016/2017 навчального року.
Процедуру формування списків зазначено у Правилах призначення і виплати академічних стипендій в університеті. Дія документу розповсюджується на осіб, які здобувають вищу освіту в університеті за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме студентів денної форми навчання, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва).
Зокрема рейтинговий бал визначається на підставі успішності студента з кожної навчальної дисципліни, практики, курсової роботи, іншого виду навчальної діяльності, що в останньому семестрі відповідно до навчальних планів передбачали окреме оцінювання результатів навчання при підсумковому семестровому контролі, та враховує досягнення студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності за останній семестр.
Довідково. Червоним кольором у документах зазначено осіб, які отримуватимуть підвищену стипендію за особливі успіхи у навчанні, синім — академічну стипендію, напівжирним шрифтом — тих, які мають право отримувати соціальну стипендію, нижче зазначено рейтинг успішності решти студентів, які не отримуватимуть стипендію у другому семестрі 2016/2017 навчального року.
Рейтинг студентів нашого факультету за перший семестр 2016-2017 року.
Рейтинг студентів нашого факультету за другий семестр 2016-2017 року.

Кількість студентів, що будуть отримувати стипендію

В першому семестрі 2017-2018 навчального року академічну стипендію будуть отримувати:
Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» (Прикладна фізика)

  • 2 курс – 5 студентів.
  • 3 курс – 19 студентів (з них 3 – підвищена стипендія)
  • 4 курс – 27 студентів (з них 5 – підвищена стипендія)
  • 6 курс (2 курс магістрів) – 18 студентів (3- підвищена стипендія)

Спеціальність «Мікро -та наносистемна техніка» (Мікро -та наноелектроніка)

  • 2 курс – 4 студентів (з них1- підвищена стипендія)
  • 3 курс – 5 студенів (з них 1 – підвищена стипендія)
  • 4 курс -5 студенів (з них 1 – підвищена стипендія)
  • 6 курс (2-ий курс магістрів) – 6 студенів (з них 1- підвищена стипендія)

Напишіть відгук