«

»

Mar 23

Визначено коефіцієнт альфа

alpha
Вченою радою факультету визначено коефіцієнт α видів навчальної діяльності (навчальних дисциплін, практик, курсових робіт, тощо) результати навчання за якими при підсумковому семестровому контролі оцінюються за стобальною шкалою та оцінками “незадовільно”, “задовільно”, “добре” та “відмінно” 1 для літньої сесії 2017-ого року і 0,67 починаючи з 2017-2018 навчального року. Таким чином, при розрахунку стипендіального рейтингу за результатами літньої сесії 2017-ого року заліки не враховуються, а починаючи з 2017-2018 навчального року оцінки за екзамени враховуються з ваговим коефіцієнтом 0,67, а оцінки за заліки – з коефіцієнтом 1 – 0,67 = 0,33.
Правила призначення і виплати академічних стипендій в університеті.

Напишіть відгук