«

»

Jul 05

Наукові дослідження в лазерному центрі Ганновера

В рамках співпраці ХНУ імені В. Н. Каразіна з Лазерним центром Ганновера, за підтримки проректора з наукової роботи професора В.O. Катрича, проводяться спільні дослідження групи вчених. Серед них хотілося б виділити представників нашого факультету: молодого вченого Антоненко Євгенія і аспіранта Кожешкурта Валентина.

Antonenko

Антоненко працює з хімічними реактивами


Антоненко Є. працював над такими завданнями:
1. Пошук рішення проблеми синтезу наночастинок заліза з оболонкою з магнетиту – оксиду заліза з валентністю (II, III). Даний вид часток затребуваний в медицині і використовується для лікування ракових захворювань методом гіпертермії, транспортування та адресної доставки ліків, отримання пухлино-селективних контрастуючих агентів для магнітно-резонансної томографії.
2. Експериментальне дослідження електрофізичних властивостей суспензій в процесі лазерної абляції з метою вимірювання концентрації наночастинок в розчиннику. Даний напрямок дозволить оптимізувати процес виробництва частинок.
kozhiskurt

Кожешкурт на фоні Старого музею


Кожешкурт В. приймав участь у спільних дослідженнях, в ході яких був розроблений спосіб підвищення ефективності синтезу наночастинок шляхом повідомлення субстрату додаткової енергії під час впливу лазерними імпульсами. Отримане підвищення ефективності синтезу наночастинок досягає 200%. Розроблений метод підвищення ефективності є перспективним для використання в подальших дослідженнях і спільних проектах. Зразки отриманих наночастинок були зібрані і досліджені за допомогою електронного мікроскопа. Завдяки спільним дослідженням і використання сучасного обладнання в лазерному центрі Ганновера, ХНУ відкрив великі можливості для практичної реалізації теоретичних наукових досліджень.

Сучасні, потрібні, корисні, економічно ефективні наукові результати знаходяться на стику наук. Це говорить про необхідність тісної взаємодії, не тільки між кафедрами та факультетами, а й між ВУЗами.

Напишіть відгук