«

»

Sep 04

Результати роботи факультету за підсумками 2016/2017 навчального року

Results.jpg
Станом на 01.07.2017 факультет має один з найбільших відсотків кадрів вищої кваліфікації в університеті 97,5 % – (40 штатних науково-педагогічних працівників; 14 докторів наук, професорів; 25 кандидатів наук, доцентів, 39 викладачів з науковим ступенем і вченим званням).
Проф. Чорногор Л.Ф. отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Державну премію України в галузі науки і техніки 2016 року присуджено колективу науковців факультету у складі: Катрич В.О., Горобець М.М., Нестеренко М.В., Бердник С.Л., Думін О.М. за роботу «Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем».
За кількістю та обсягами фінансування науково-дослідних робіт Міністерством освіти і науки України наш факультет впевнено займає перше місце в університеті. Зокрема в 2016 році факультетом виконувалось 26 робіт з 83 на весь університет, а в 2017 31 з 97. При цьому факультетом отримано близько 38 % і 36 % від загальноуніверситетського обсягу фінансування цих робіт в 2016 та 2017 році, відповідно.
Обсяги фінансування в 2016 році.
Обсяги фінансування в 2017 році.
В 2017 році співробітником нашого факультету Легеньким М.М. отримано стипендію для молодих вчених Харківської обласної державної адміністрації імені К. Д. Синельникова.
Студентом факультету Хричовим В.С. (науковий керівник доц. Легенький М.М.) здобуто диплом III ступеня за напрямом «Фізика» у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Випуск магістрів у 2016-2017 навчальному році на нашому факультеті дорівнював 100 %.
Наш факультет є одним з таких, що використовують стаціонарні бази практики, й за минулий рік стан цих баз значно поліпшився. У 2017 році для участі у програмах Німецької служби академічних обмінів (ДААД) до ФРН виїхали двоє спеціалістів з нашого факультету (Антоненко Є. та Кожешкурт В.).
За програмою «Тисяча провідних науковців» до КНР виїхали 3 фахівці нашого факультету для обговорення питань співробітництва.
Згідно з результатами виставки-конкурсу за напрямом «Навчальна література для вищої школи» дипломом II ступеня відзначено навчальний посібник співробітників нашого факультету Бердника С.Л., Катрича В.О., Погарського С.О. «Методи комп’ютерного експерименту в радіофізиці», а за напрямом «Наукова література (монографії)» дипломом I ступеня відзначено монографію Чорногора Л.Ф. «Radiophysical and Geomagnetic Effects of Rocket Burn and Launch in the Near-the-Earth Environment».
24 вересня 2016 року наш факультет взяв участь в міському заході «Ніч науки в Харкові», проведено презентацію факультету та показано цікаві досліди.
В 2017 році факультетом спільно з іншими факультетами фізичного профілю проведено Всеукраїнську олімпіаду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з фізики для професійної орієнтації вступників.
У рейтингу кафедр природничо-математичного профілю за результатами діяльності у 2016-2017 навчальному році всі кафедри нашого факультету знаходяться в верхній половині рейтингу, а дві з них (кафедра теоретичної радіофізики та кафедра прикладної електродинаміки) входять до сімки кращих. При цьому за кількістю набраних балів кафедра теоретичної радіофізики займає 2 місце в університеті.
Матеріали взято з Інформаціно-аналітичних матеріалів за підсумками 2016/2017 навчального року.

Напишіть відгук