«

»

Aug 27

Навчально-методичні комплекси дисциплін для студентів ФРБЕКС на період осіннього семестру

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (бакалавр)

2 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Англійська мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Диференціальні і інтегральні рівняння матеріали курсу
Фізика-електрика і магнетизм матеріали курсу
Основи адміністрування UNIX систем матеріали курсу
Тривимірна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Інженерна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу
Для студентів груп РР-21-25
Основи радіоелектроніки матеріали курсу
Для студентів групи РБ-21
Неорганічна та органічна хімія матеріали курсу

3 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Англійська мова за фахом матеріали курсу
Фізика- атомна і ядерна матеріали курсу
Квантова механіка матеріали курсу
Бази даних матеріали курсу
Теорія імовірності і математична статистика матеріали курсу
Для груп РР-31-37
Коливання і хвилі матеріали курсу
Для групи РР-31
Надширокосмугові та ультракороткі сигнали в задачах радіофізики матеріали курсу
Для групи РР-32
Вступ до фотоніки матеріали курсу
Для групи РР-33
Фізика твердого тіла матеріали курсу
Для групи РР-34
Вступ до фізики НВЧ матеріали курсу
Для групи РР-36
Фізика геокосмосу матеріали курсу
Для групи РР-37
Вступ до теорії антен матеріали курсу
Для групи РБ-31
Основи сучасної радіоелектроніки матеріали курсу
Цитологія матеріали курсу

4 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Термодинаміка і статистична фізика матеріали курсу
Основи охорони праці матеріали курсу
Математичне моделювання в ІТ інженерії матеріали курсу
Для груп РР-41-47
Твердотільна, вакуумна та оптоелектроніка матеріали курсу
Теорія антен матеріали курсу
Для групи РР-41
Числові методи в електродинаміці матеріали курсу
Електродинамічна модель композиційних середовищ матеріали курсу
Для групи РР-42
Постановка експерименту матеріали курсу
Фізика композитних середовищ матеріали курсу
Для групи РР-43
Мікроконтролери матеріали курсу
Аналогова та цифрова схемотехніка матеріали курсу
Для групи РР-44
Лінії передач НВЧ і КВЧ матеріали курсу
Моделювання параметрів НВЧ приладів матеріали курсу
Для групи РР-46
Фізика космічної плазми матеріали курсу
Фізика іоносфери матеріали курсу
Для групи РР-47
Теорія випромінювання і антени матеріали курсу
Теорія антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Для групи РБ-41
Фізіологія матеріали курсу
Радіаційна біофізика матеріали курсу
Фізичні методи в мед.діагностиці матеріали курсу
Методи біофізичних досліджень матеріали курсу

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (магістр)

Освітня програма “Радіофізика і електроніка”6 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Синтез антен матеріали курсу
Мікрохвильова та терагерцова радіофізика матеріали курсу
Для групи РР-61
Системи автоматизованого проектування електродинамічних структур матеріали курсу
Перспективи та проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону матеріали курсу
Принципи побудови та функціонування систем радіотеплолокації матеріали курсу
Аналітичні методи електродинаміки в часовій області матеріали курсу
Для групи РР-62
Мікрохвильова та лазерна спектроскопія матеріали курсу
Терагерцова спектроскопія матеріали курсу
Вимірювання характеристик лазерів матеріали курсу
Матеріали квантової електроніки матеріали курсу
Для групи РР-64
Методи та засоби захисту інформації матеріали курсу
Ферити на НВЧ та твердотільні резонатори матеріали курсу
Електромагнітні хвилі в шаруватих середовищах матеріали курсу
Дифракція електромагнітних хвиль на метаматеріалах матеріали курсу
Для групи РР-66
Поширення радіохвиль в іоносфері та космосі матеріали курсу
Сонячно-земні зв’язки матеріали курсу
Основи радіоастрономії матеріали курсу
Потужне радіовипромінювання в геокосмосі матеріали курсу
Для групи РР-67
Поширення нестаціонарних полів матеріали курсу
Електромагнітні поля в ближній зоні антен матеріали курсу
Сучасні проблеми електродинаміки матеріали курсу
Асимптотичні методи в теорії дифракції матеріали курсу

Освітня програма “Біофізика”

Назва курсу матеріали курсу
Масспектрометрія матеріали курсу
Ймовірнісні методи в біології та медицині матеріали курсу
Молекулярна спектроскопія матеріали курсу
Технологія мікробіосенсорів/ Матеріалознавство в біофізиці матеріали курсу
Основи експериментальної фармакології та драг-дизайн/Біофізика людини матеріали курсу
Зондові методи в біофізиці матеріали курсу

Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка” (бакалавр)

1 курс

Назва курсу матеріали курсу
Історія України матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Javа матеріали курсу
Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ) матеріали курсу
Англійська мова матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Фізика матеріали курсу

2 курс

Назва курсу матеріали курсу
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Тривимірна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Інженерна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Теорія електричних кіл матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Метрологія матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Основи адміністрування UNIX систем матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Назва курсу матеріали курсу
Англійська мова за фахом матеріали курсу
Статистична фізика матеріали курсу
Цифрова обробка сигналів та зображень/Цифрова обробка інформації матеріали курсу
Вакуумна електроніка матеріали курсу
Лабораторно-аналітична техніка/Мікросистеми повного аналізу матеріали курсу
Фізика і техніка НВЧ /Електродинаміка і техніка НВЧ матеріали курсу
Теорія імовірності і математична статистика матеріали курсу
Бази даних матеріали курсу

4 курс

Назва курсу матеріали курсу
Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки матеріали курсу
Аналогова і цифрова схемотехніка матеріали курсу
Медична електроніка матеріали курсу
Твердотільна та оптоелектроніка матеріали курсу
Мікроконтролери матеріали курсу

Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка” (магістр)

6 курс

Назва курсу матеріали курсу
Комп’ютерні технології в біоінженерії матеріали курсу
Системи заміщення органів і функцій матеріали курсу
Інтроскопія матеріали курсу
Проектування біотехнічних систем матеріали курсу
Комп’ютерний аналіз біомолекул матеріали курсу

Leave a Reply