«

»

Aug 27

Навчально-методичні комплекси дисциплін для студентів ФРБЕКС на період осіннього семестру

Увага! За наявність та вміст матеріалів курсу відповідальність несуть викладачі з цього курсу!

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (бакалавр)

1 курс

Назва курсу матеріали курсу
Історія України матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java матеріали курсу
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ) матеріали курсу
Фізика-механіка матеріали курсу

2 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Диференціальні і інтегральні рівняння матеріали курсу
Фізика-електрика і магнетизм матеріали курсу
Основи адміністрування UNIX систем матеріали курсу
Тривимірна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Інженерна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу
Для студентів груп РР-21-25
Основи радіоелектроніки матеріали курсу
Для студентів групи РБ-21
Неорганічна та органічна хімія матеріали курсу

3 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Іноземна мова за фахом матеріали курсу
Фізика- атомна і ядерна матеріали курсу
Квантова механіка матеріали курсу
Бази даних матеріали курсу
Теорія імовірності і математична статистика матеріали курсу
Для груп РР-31-37
Коливання і хвилі матеріали курсу
Для групи РР-31
Надширокосмугові та ультракороткі сигнали в задачах радіофізики матеріали курсу
Для групи РР-32
Вступ до фотоніки матеріали курсу
Для групи РР-33
Фізика твердого тіла матеріали курсу
Для групи РР-34
Вступ до фізики НВЧ матеріали курсу
Для групи РР-36
Фізика геокосмосу матеріали курсу
Для групи РР-37
Вступ до теорії антен матеріали курсу
Для групи РБ-31
Основи сучасної радіоелектроніки матеріали курсу
Цитологія матеріали курсу

4 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Термодинаміка і статистична фізика матеріали курсу
Основи охорони праці матеріали курсу
Математичне моделювання в ІТ інженерії матеріали курсу
Для груп РР-41-47
Твердотільна, вакуумна та оптоелектроніка матеріали курсу
Теорія антен матеріали курсу
Для групи РР-41
Числові методи в електродинаміці матеріали курсу
Електродинамічна модель композиційних середовищ матеріали курсу
Для групи РР-42
Постановка експерименту матеріали курсу
Фізика композитних середовищ матеріали курсу
Для групи РР-43
Мікроконтролери матеріали курсу
Аналогова та цифрова схемотехніка матеріали курсу
Для групи РР-44
Лінії передач НВЧ і КВЧ матеріали курсу
Моделювання параметрів НВЧ приладів матеріали курсу
Для групи РР-46
Фізика космічної плазми матеріали курсу
Фізика іоносфери матеріали курсу
Для групи РР-47
Теорія випромінювання і антени матеріали курсу
Теорія антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Для групи РБ-41
Фізіологія матеріали курсу
Радіаційна біофізика матеріали курсу
Фізичні методи в мед.діагностиці матеріали курсу
Методи біофізичних досліджень матеріали курсу

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (магістр)

Освітня програма “Радіофізика і електроніка”

5 курс


Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Фрактальна радіофізика та геофізика матеріали курсу
Плазмоніка та метаматеріали матеріали курсу
Для групи РР-51
Збудження і поширення хвиль у складних середовищах матеріали курсу
Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових і біомедичних об’єктів матеріали курсу
Метод скінченних різниць у часовій області матеріали курсу
Для групи РР-52
Граничні вимірювання у радіоелектроніці матеріали курсу
Matlab в наукових дослідженнях матеріали курсу
Для групи РР-53
Кінетичні явища у напівпровідниках матеріали курсу
Фізико- технологічні основи мікро- та наноелектроніки матеріали курсу
Інформаційні комп’ютерні технології матеріали курсу
Для групи РР-54
Фізичні основи оптоволоконних приладів матеріали курсу
Параметричні пристрої НВЧ та ТГц діапазонів матеріали курсу
Теорія інтегральних рівнянь матеріали курсу
Для групи РР-56
Дистанційне радіозондування геокосмосу матеріали курсу
Радіофізичні методи дослідження геокосмосу матеріали курсу
Нелінійні явища в геокосмосі матеріали курсу
Для групи РР-57
Комп’ютерне моделювання випромінювачів матеріали курсу
Поширення радіохвиль матеріали курсу
Додаткові розділи теорії антен з керованим випромінюванням матеріали курсу6 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Синтез антен матеріали курсу
Мікрохвильова та терагерцова радіофізика матеріали курсу
Переддипломна практика матеріали курсу
Для групи РР-61
Системи автоматизованого проектування електродинамічних структур матеріали курсу
Перспективи та проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону матеріали курсу
Принципи побудови та функціонування систем радіотеплолокації матеріали курсу
Аналітичні методи електродинаміки в часовій області матеріали курсу
Для групи РР-62
Вимірювання характеристик лазерів матеріали курсу
Матеріали квантової електроніки матеріали курсу
Для групи РР-64
Методи та засоби захисту інформації матеріали курсу
Ферити на НВЧ та твердотільні резонатори матеріали курсу
Електромагнітні хвилі в шаруватих середовищах матеріали курсу
Дифракція електромагнітних хвиль на метаматеріалах матеріали курсу
Для групи РР-66
Поширення радіохвиль в іоносфері та космосі матеріали курсу
Сонячно-земні зв’язки матеріали курсу
Основи радіоастрономії матеріали курсу
Потужне радіовипромінювання в геокосмосі матеріали курсу
Для групи РР-67
Поширення нестаціонарних полів матеріали курсу
Електромагнітні поля в ближній зоні антен матеріали курсу
Сучасні проблеми електродинаміки матеріали курсу
Асимптотичні методи в теорії дифракції матеріали курсу

Освітня програма “Біофізика”

5 курс

Назва курсу матеріали курсу
Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Методика викладання фізики матеріали курсу
Педагогіка вищої школи матеріали курсу
Молекулярна біологія та генетика матеріали курсу
Біофізика клітини і вторинних посередників матеріали курсу

6 курс

Назва курсу матеріали курсу
Масспектрометрія матеріали курсу
Ймовірнісні методи в біології та медицині матеріали курсу
Молекулярна спектроскопія матеріали курсу
Технологія мікробіосенсорів/ Матеріалознавство в біофізиці матеріали курсу
Основи експериментальної фармакології та драг-дизайн/Біофізика людини матеріали курсу
Зондові методи в біофізиці матеріали курсу

Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка” (бакалавр)

1 курс

Назва курсу матеріали курсу
Історія України матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Javа матеріали курсу
Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ) матеріали курсу
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Фізика матеріали курсу

2 курс

Назва курсу матеріали курсу
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Тривимірна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Інженерна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Теорія електричних кіл матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Метрологія матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Основи адміністрування UNIX систем матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Назва курсу матеріали курсу
Іноземна мова за фахом матеріали курсу
Статистична фізика матеріали курсу
Цифрова обробка сигналів та зображень/Цифрова обробка інформації матеріали курсу
Вакуумна електроніка матеріали курсу
Лабораторно-аналітична техніка/Мікросистеми повного аналізу матеріали курсу
Фізика і техніка НВЧ /Електродинаміка і техніка НВЧ матеріали курсу
Теорія імовірності і математична статистика матеріали курсу
Бази даних матеріали курсу

4 курс

Назва курсу матеріали курсу
Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки матеріали курсу
Аналогова і цифрова схемотехніка матеріали курсу
Медична електроніка матеріали курсу
Твердотільна та оптоелектроніка матеріали курсу
Мікроконтролери матеріали курсу

Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка” (магістр)

5 курс

Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Проектування вузлів медичної апаратури матеріали курсу
Технологія мікробіосенсорів матеріали курсу
Екологічна дія фізичних факторів матеріали курсу
Моделювання в біології та медицині матеріали курсу
Педагогіка і психологія ВШ матеріали курсу

6 курс

Назва курсу матеріали курсу
Комп’ютерні технології в біоінженерії матеріали курсу
Системи заміщення органів і функцій матеріали курсу
Інтроскопія матеріали курсу
Проектування біотехнічних систем матеріали курсу
Ймовірнісні методі в біології та медицині матеріали курсу
Переддипломна практика матеріали курсу

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” (бакалавр)

1 курс

Назва курсу матеріали курсу
Історія України матеріали курсу
Програмування матеріали курсу
Вступ до фаху матеріали курсу
Англійська мова матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Аналітична геометрія матеріали курсу
Фізика матеріали курсу

Leave a Reply