Вчена рада

План роботи Вченої Ради
Зразок бюлетеня для таємного голосування, щодо обрання за конкурсом
Зразок протоколу №1 засідання лічильної комісії
Зразок протоколу №2 засідання лічильної комісії

Вчена рада факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

1. Шульга Сергій Миколайович (голова) доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної радіофізики, декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
2. Думін Олександр Миколайович (заступник голови) ‑ канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри прикладної електродинаміки, заступник декана з навчальної роботи
3. Багацька Ольга Вячеславівна (секретар) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної радіофізики, голова профбюро факультету ;
4. Аркуша Юрій Васильович (виборний представник) ‑ докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
5. Батраков Дмитро Олегович (виборний представник) ‑ докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри кафедри теоретичної радіофізики
6. Бердник Сергій Леонідович (виборний представник) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри прикладної електродинаміки, заступник декана з виховної роботи
7. Берест Володимир Петрович (за посадою) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри молекулярної та медичної біофізики
8. Бутрим Олександр Юрійович (виборний представник); ‑ докт. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики
9. Горобець Микола Миколайович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри прикладної електродинаміки
10. Горобченко Ольга Олександрівна (виборний представник) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри молекулярної та медичної біофізики
11. Дегтярьов Андрій Вікторович (виборний представник) ‑ канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри квантової радіофізики
12. Дюбко Станіслав Пилипович (виборний представник); ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри квантової радіофізики
13. Звягінцев Анатолій Олександрович (виборний представник) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент, зав. кафедри фізики НВЧ
14. Катрич Віктор Олександрович (виборний представник) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри фіз. і біомед. електроніки та комплексних інформаційних технологій, перший проректор з наукової роботи ХНУ імені В. Н. Каразіна
15.Колчигін Микола Миколайович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри теоретичної радіофізики
16. Коробов Анатолій Михайлович (виборний представник) ‑канд. фіз.-мат. наук, завідувач науково-дослідної лабораторії квантової біології та квантової медицини
17. Черкаський Олександр Олександрович ‑ студент групи РР-11, голова профбюро студентів факультету
18. Маслов Вячеслав Олександрович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики
19. Замурій Ірина Володимирівна ‑ студентка групи РР-22
20. Калмиков Артем Андрійович ‑ студент групи РБ-21, голова студентської ради факультету
21. Плахтій Вадим Анатолійович ‑ аспірант другого року навчання
22 Погарський Сергій Олександрович (виборний представник) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики НВЧ
23.Тирнов Олег Федорович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри космічної радіофізики
24. Хардіков Вячеслав Володимирович доцент кафедри теоретичної радіофізики, кандидат фіз.-мат. наук, доцент
25. Харченко Юлія Олегівна студентка групи РБ-21
26. Ткачук Людмила Іванівна (виборний представник) інженер 1 категорії кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
27. Чорногор Леонід Феоктистович (виборний представник) доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри космічної радіофізики
28.Цимбал Анатолій Михайлович (виборний представник) кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри космічної радіофізики, заступник декана з наукової роботи
29. Шматько Олександр Олександрович (виборний представник) доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики НВЧ
30. Ходачок Євген Сергійович студент групи РЕ-11