Вчена рада

План роботи Вченої Ради
Зразок бюлетеня для таємного голосування, щодо обрання за конкурсом
Зразок протоколу засідання лічильної комісії

Вчена рада факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

1. Шульга Сергій Миколайович (голова) доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної радіофізики, декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
2. Думін Олександр Миколайович (заступник голови) ‑ канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри прикладної електродинаміки, заступник декана з навчальної роботи
3. Багацька Ольга Вячеславівна (секретар) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної радіофізики, голова профбюро факультету ;
4. Аркуша Юрій Васильович (виборний представник) ‑ докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
5. Батраков Дмитро Олегович (виборний представник) ‑ докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри кафедри теоретичної радіофізики
6. Бердник Сергій Леонідович (виборний представник) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри прикладної електродинаміки, заступник декана з виховної роботи
7. Берест Володимир Петрович (за посадою) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри молекулярної та медичної біофізики
8. Бутрим Олександр Юрійович (виборний представник); ‑ докт. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики
9. Горобець Микола Миколайович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри прикладної електродинаміки
10. Горобченко Ольга Олександрівна (виборний представник) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри молекулярної та медичної біофізики
11. Дегтярьов Андрій Вікторович (виборний представник) ‑ канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри квантової радіофізики
12. Дюбко Станіслав Пилипович (виборний представник); ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри квантової радіофізики
13. Звягінцев Анатолій Олександрович (виборний представник) ‑ кандидат фіз.-мат. наук, доцент, зав. кафедри фізики НВЧ
14. Катрич Віктор Олександрович (виборний представник) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри фіз. і біомед. електроніки та комплексних інформаційних технологій, перший проректор з наукової роботи ХНУ імені В. Н. Каразіна
15.Колчигін Микола Миколайович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри теоретичної радіофізики
16. Коробов Анатолій Михайлович (виборний представник) ‑канд. фіз.-мат. наук, завідувач науково-дослідної лабораторії квантової біології та квантової медицини
17. Кулешова Анастасія Олександрівна (виборний представник) ‑ студентка групи РБ-31
18. Маслов Вячеслав Олександрович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики
19. Масловський Олександр Андрійович (виборний представник) ‑ аспірант кафедри теоретичної радіофізики другого року навчання
20. Нагорних Дар’я Андріївна (за посадою) ‑ студентка групи РБ-31, студентський декан
21. Папуша Артем Аркадійович (виборний представник) ‑ студент групи РР-41
22 Погарський Сергій Олександрович (виборний представник) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики НВЧ
23.Тирнов Олег Федорович (за посадою) ‑ доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри космічної радіофізики
24. Титар Володимир Петрович (виборний представник) ‑ канд. фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії радіо- та оптичної голографії
25. Ткаченко Дмитро Федорович (за посадою) студент групи РБ-21, голова профбюро студентів факультету
26. Ткачук Людмила Іванівна (виборний представник) інженер 1 категорії кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
27. Чорногор Леонід Феоктистович (виборний представник) доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри космічної радіофізики
28.Цимбал Анатолій Михайлович (виборний представник) кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри космічної радіофізики, заступник декана з наукової роботи
29. Шматько Олександр Олександрович (виборний представник) доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики НВЧ
30. Шопинський Богдан Вікторович (виборний представник) студент групи РР-31