«

»

Jul 02

Стипендіальний рейтинг

Rating
Оприлюднено рейтингові списки успішності студентів нашого факультету за результатами другого семестру 2022/2023 навчального року.
Процедуру формування списків зазначено у Правилах призначення і виплати академічних стипендій в університеті. Дія документу розповсюджується на осіб, які здобувають вищу освіту в університеті за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме студентів денної форми навчання, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва).
Зокрема рейтинговий бал визначається на підставі успішності студента з кожної навчальної дисципліни, практики, курсової роботи, іншого виду навчальної діяльності, що в останньому семестрі відповідно до навчальних планів передбачали окреме оцінювання результатів навчання при підсумковому семестровому контролі, та враховує досягнення студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності за останній семестр.
Довідково. Червоним кольором у документах зазначено осіб, які отримуватимуть підвищену стипендію за особливі успіхи у навчанні, синім — академічну стипендію, напівжирним шрифтом — тих, які мають право отримувати соціальну стипендію, нижче зазначено рейтинг успішності решти студентів, які не отримуватимуть стипендію.
Рейтинг студентів нашого факультету за перший семестр 2023-2024 року.

Інформацію про стипендіальне забезпечення на всіх факультетах Університету розміщено на сайті.

Стипендіальний рейтинг за попередні роки та семестри

Напишіть відгук