Кафедра фізики НВЧ


Pogarsky В.о. завідувача кафедри: доктор фіз.-мат. наук, професор Погарський Сергій Олександрович, e-mail: pogarsky@karazin.ua, к. 4-1.

Кафедра фізики НВЧ є однією з найстаріших кафедр радіофізичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. 2 січня 2012 виповнилося 60 років з дня її заснування.
Тематика наукових досліджень:теоретичні та експериментальні дослідження волноведущих структур НВЧ і КВЧ діапазону, включаючи планарниє широкосмугові СВЧ структури та гібридні КВЧ структури

  • Розробка нових чисельних і асимптотичних методів вирішення завдань збудження, розсіювання та дифракції електромагнітних хвиль
  • Вимірювання електромагнітних характеристик анізотропних діелектриків на НВЧ
  • Дослідження волноводно-діелектричних резонаторів на основі намагнічених феритів і діелектриків
  • Розвиток нелінійної багатовимірної теорії збудження міліметрових і субміліметрових хвиль в електронно-хвильових системах на основі ефекту Сміта-Парселла (Оротрон, ГДВ, ледатрон, ладдертрон та ін.)
  • Теорія взаємодії несинусоїдальних електромагнітних сигналів з лінійними і нелінійними анізотропними середовищами, у тому числі з кірального.

За роки свого існування кафедра підготувала більше 600 фахівців у галузі фізики і техніки СВЧ, які працюють у вузах на кафедрах фізики і математики, в НДІ, КБ та інших установах.

uhf1

Вимірювальна установка для неруйнівного контролю діелектричної проникності НВЧ матеріалів.

uhf2

Доценти Звягінцев А.О., Денисов Д.С., Одаренко Е.Н проводять експериментальні дослідження характеристик квазіоптичного резонатора

Сайт кафедри.