Критерії оцінювання екзаменів та заліків у сесійний період

Відповідно до кількості набраних балів оцінки з кожної дисципліни виставляються за такою системою:

Набрані балиЧотирирівнева шкала оцінюванняДворівнева шкала оцінювання
1-49незадовільноне зараховано
50-69задовільнозараховано
70-89добре
90-100відмінно

Детальні критерії оцінювання з кожної дисципліни вказано в програмі навчальної дисципліни, а також з ними можна ознайомитися у викладача даної дисципліни.