Наші розробки

Основні розробки факультету

georadar Георадар для діагностики стану дорожнього покриття.
Метою розробки є створення математичного та програмного забезпечення щодо первинної обробки та інтерпретації результатів підповерхневого зондування дорожніх конструкцій для забезпечення високої точності визначення товщини конструктивних шарів дорожнього одягу за результатами підповерхневого зонудвання, а також пошуку та ідентифікації підповерхневих дефектів (тріщин).
Керівник тематики: проф. Бартаков Д.О.
tank Методи та способи для зменшення помітності об’єктів у НВЧ діапазоні. Створення радіопоглинаючих матеріалів. Розробка портативних приладів для вимірювання коефіцієнта відбиття складних об’єктів. Моделювання в частотній і в часовій області розсіяння електромагнітних хвиль на складних об’єктах.
Керівник тематики: проф. Колчигин М.М.
laser СО2-лазер. Розроблено компактний СО 2 -лазер з рівномірним профілем вихідного випромінювання, який може бути використаний для вирішення різних завдань в лазерної технології, медицині. За своїми параметрами відповідає кращим світовим зразкам.
Керівник тематики: проф. Маслов В.О.
photoplethysmography Комп’ютерний фотоплетізмограф
Прилад медичного призначення. Дозволяє оцінити стан судинної системи людини, обчислити індекс стресу (ступінь напруженості регуляторних систем організму). Всього надає дані про 26-ти параметрах і індексах.
Основні функції:

 1. Фотоплетізмограф
  • Реєстрація та візуалізація пульсової хвилі
  • Контроль частоти серцевих скорочень в реальному масштабі часу
  • Контурний аналіз пульсової хвилі
 2. Аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР)
  • Побудова ритмограми (залежність тривалості періоду серцевого циклу від часу), гістограма варіабельності (варіаційної пульсограмми)
  • Кореляційний аналіз ВСР – побудова скатерограмми

Керівник тематики: Антоненко Є.О.

meter_grid Гратчастий вимірювач характеристик лазерного випромінювання.
Розроблено автоматизований гратчастий вимірювач характеристик лазерного випромінювання. Прилад може бути використаний в тих галузях науки і техніки, які пов’язані з розробкою, виготовленням і експлуатацією лазерних джерел випромінювання. За своїми параметрами відповідає кращим світовим зразкам.
Керівник тематики: проф. Кококдій М.Г.
Analyzer Портативний аналізатор варіабельності серцевого ритму
Дозволяє протягом 5 хвилин отримати дані про стан серцево-судинної системи, виявити наявність хронічних захворювань. В цілому, прилад обчислює більше 20 параметрів гемодинаміки і варіабельності серцевого ритму.
Основні функції:

 1. Фотоплетізмограф
  Забезпечує:

  • Реєстрацію і візуалізацію пульсової хвилі оптичним методом.
  • Контроль частоти серцевих скорочень в реальному масштабі часу
  • Контурний аналіз пульсової хвилі в ручному режимі – обчислення амплітудно-часових параметрів пульсової хвилі.
 2. Аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР)
  Забезпечує:

  • Побудову ритмограми (залежність тривалості періоду серцевого циклу від часу), гістограма варіабельності (варіаційної пульсограмми)
  • Кореляційний аналіз АВСР – побудова скатерограмми
  • Обчислення індексу напруги регуляторних систем організму

Керівник тематики: Антоненко Є.О.

Gelmgoltz_coils Магнітокардіографія це відносно новий спосіб для діагностики серцево-судинних захворювань.
Він заснований на вимірюванні магнітних полів на грудях пацієнта, для визначення параметрів електричної активності серця.
Порівняння магнітокардіографічних системи розробленої на нашому факультеті до чинного магніторардіографом на основі СКВІД (Superconducting Quantum Interference Detector)
Переваги:

 • Значно менша ціна
 • Значно менша вартість вимірювань
 • Два попередні пункти дозволяють значно ширше використовувати Магнітокардіографію в звичайних клініках
 • Активна компенсація перешкод дозволяє працювати в набагато більш галасливій обстановці

Недоліки:

 • Вищі внутрішні шуми з сучасних феро-зондових магнітометрів в порівнянні з магніторардіографамі на основі СКВИД не дозволяють розробити аналогічну систему для магнітної енцефалографії, хоча для магнітної кардіографії чутливість є цілком достатньою як показали попередні експерименти.

Керівник тематики: проф. Шульга С.М.

Деякі інші розробки факультету

 • Дистанційний газовий аналізатор, що встановлюється на борту літального апарату.
 • Бездротовий вимірювач варіабельності серцевого ритму.
 • Доступний кардіограф.
 • Лабораторний аналогово-цифровий вимірювальний перетворювач.
 • Апаратно-програмна система керування штучним освітленням будівлі.
 • Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп.
 • Прилад для дослідження структурно-функціональних властивостей компонент крові.
 • Кругова скануюча решітка імпульсного збудження з керованою полярністю та часом затримки збудження.
 • Гратовий вимірювач характеристик лазерного випромінювання.
 • Голографічний візококонтрастометр.
 • Комплексний газоаерозольний поляризаційний голографічний лідар.
 • Новий випромінювач надширокосмугових імпульсних сигналів для систем зондування та зв’язку.