Наука

Загальна характеристика науково-дослідної роботи (НДР) факультету

Наукова робота факультету складається з наукової діяльності кафедр і є складовою наукової діяльності університету. У виконанні НДР беруть участь викладачі та наукові співробітники кафедр, а також аспіранти та студенти спеціальностей “Фізична та біомедична прикладна фізика”, “Радіофізика та прикладна фізика” та інших спеціальностей.

Також підтримуються наукові міжнародні зв’язки із зарубіжними партнерами.

З метою вирішення деяких актуальних наукових завдань на сучасному світовому рівні до роботи залучаються і провідні фахівці з інших факультетів університету або інших наукових організацій. Крім того, робота ведеться і в рамках створених міжвідомчих науково-дослідних лабораторій.

Основні напрямки досліджень

 1. Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною.
 2. Радіофізичні дослідження навколоземного космічного простору.
 3. Фундаментальні дослідження по створенню джерел випромінювання електромагнітних хвиль на основі приладів із міждолинним переносом електронів і структур з субмікронними розмірами.
 4. Дослідження фізичних властивостей біологічних структур, механізмів взаємодії електромагнітних хвиль різного частотного діапазону, в т. ч. оптичного, з біологічними об’єктами.
 5. Неінвазивні методи дослідження медико-біологічних показників крові та параметри системи гемодинаміки людини з використанням оптичних та ІК перетворювачів.
 6. Теоретичні та експериментальні дослідження широкосмугових передавальних трактів та приладів на їх основі.
 7. Вільно-радикальні процеси в штучних і природних мембранних об’єктах і їх регуляція.
 8. Взаємодія біомолекул і клітин з біологічно активними речовинами і наночастинками.
 9. Дистанційне зондування. Зниження радіолокаційної помітності.
 10. Надширокосмугові і імпульсні сигнали.
 11. Магнітокардіографія.
 12. Метаматеріали і наноматеріали.
 13. Фундаментальні дослідження в галузі квантової біології та квантової медицини.
 14. Розробка методів і апаратів для профілактики і лікування захворювань людини з використанням електромагнітного випромінювання оптичного діапазону.
 15. Розробка методів і апаратів для застосування низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання в сільському господарстві.

Напишіть відгук