Кафедра теоретичної радіофізики


Khardikov

В.о. завідувача кафедри: Хардіков Вячеслав Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент. E-mail: khardikov@karazin.ua, к. 5-4.

Області досліджень кафедри:розсіювання електромагнітних хвиль на сложнокомпозіціонних тілах довільної форми; ультракоротку імпульсні сигнали; розробка антенних систем імпульсних сигналів; електромагнітна сумісність; магнітокардіографія. Кафедра теоретичної радіофізики заснована в 1960 році. Її засновник – Академік Віктор Петрович Шестопалов. За цей період кафедра підготувала 10 докторів фіз.-мат наук і 90 кандидатів фіз.-мат наук.

На кафедрі ведеться підготовка студентів старших курсів, читається безліч спецкурсів. Студенти кафедри активно займаються науковою роботою і займають призові місця на різних конкурсах.

trf1

Карта з відзначеними місцями роботи випускників кафедри

Випускники кафедри працюють у багатьох країнах світу: Росії, США, Канаді, Великій Британії, Данії, Нідерландах, Фінляндії, Австралії, Туреччині, Ізраїлі та ін.

Наші розробки

Методи та прилади для вимірювання електромагнітних властивостей матеріалів у НВЧ діапазоні. Створення радіопоглинаючих матеріалів. Розробка портативних приладів для вимірювання коефіцієнта відбиття складних об’єктів. Моделювання в частотній і в тимчасовій області розсіювання електромагнітних хвиль на складних об’єктах в волноведущих системах і у вільному просторі. Моделювання диспергирующих середовищ.

Керівник тематики: проф. Колчигин М.М.

 trf2
Магнітокардіологія (MCG). Магнітокардіологія – відносно новий метод діагностики захворювань серця. Він заснований на вимірюванні слабкого магнітного поля над грудною кліткою людини для подальшого аналізу електричної активності серця. На кафедрі розроблені нові методи для розв’язання оберненої задачі магнітостатики і обробки випадкових сигналів.

Керівник тематики: проф. Шульга С.М.

 trf3
Діагностика навколишнього середовища. Прямі та обернені задачі теорії поширення електромагнітних хвиль. Прийом (реєстрація), аналіз і обробка полів і сигналів при дослідженні природних середовищ. Імпедансна томографія. Методи та алгоритми цифрової обробки біомедичних сигналів. Розробка прецизійних методів нелінійної електромагнітної діагностики середовища і створення засобів неруйнівного контролю.

Керівник тематики: проф. Батраков Д.О.

 trf4

Співробітники кафедри.
Курси кафедри.
Документи кафедри.