Кафедра прикладної електродинаміки


gorobets Завідувач кафедри: Горобець Микола Миколайович, Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор, , Email: nikolay.n.gorobets@univer.kharkov.ua
Кафедра прикладної електродинаміки була заснована в 1953 році.

Спеціалізація кафедри: Антени та поширення радіохвиль.

Науковий напрямок кафедри: Фундаментальні дослідження випромінювання електромагнітних хвиль, розвиток методів обчислення і дослідження фізичних явищ в антенах кругової і довільної еліптичної поляризації. Отримання зображень і визначення геометричних і електрофізичних характеристик віддалених об’єктів радіо- і оптікоголографіческімі методами.

В результаті спільної роботи співробітників і студентів радіофізичного та механіко-математичного факультетів був створений комплекс програм імітаційного випробувального полігону (ІМІСПОЛа) для генерування даних багатоканального (багатоспектрального) космічного та авіаційного зондування. Програмний комплекс дозволяє відобразити багатовимірний простір ознак-характеристик об’єктів не тільки у форматі 3-D, а й у форматі М-D (M & gt; 3) за допомогою повного набору його тривимірних проекцій для якісної оцінки невизначеності експертних знань. Даний комплекс можна використовувати для отримання імітаційних прикладів в задачах розпізнавання з навчанням, з частковим навчанням, класифікації та кластеризації об’єктів не тільки при аналізі дистанційних даних, але також і в різних додатках природничих і гуманітарних наук, освіти і галузях господарства. Надалі планується створення комп’ютерного комплексу програм розпізнавання та класифікації на основі структурно-статистичної методології з математичною гарантією надійності та достовірності класифікації кожного висунутого об’єкта, у тому числі в умовах підвищеної невизначеності експертної інформації про елементи навчальної вибірки. Також буде створено комплекс програм побудови відмінних характеристик об’єктів новим авторським методом з метою значного скорочення (в десятки разів) розмірності простору вихідних ознак. З метою врахування змін ознак і характеристик класифікуються об’єктів в часі планується створення комп’ютерного комплексу програм динамічної моделі розпізнавання.

Розроблені на кафедрі антени

 antenna1  antenna2
 antenna3  antenna4

Сайт кафедри.
Документи кафедри.