Курсы кафедры теоретической радиофизики

Назва курсу Спеціальність(напрям), курс Викладачі Матеріали
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 1 курс проф. Бутрим О.Ю. — лекційні заняття, доц. Багацька О.В., доц. Антюфєєва М.С., доц. Хардіков В.В. — практичні заняття Посилання
Тривимірна комп’ютерна графіка 2 курс доц.Каліберда Мстислав Євгенович, Масловський Олександр Андрійович Посилання
Вступ до фаху (Керування проектами і бізнес аналіз в IT) 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 1 курс доц. Легенький М.М. — практичні заняття Посилання
Мова програмування Пітон у наукових обчисленнях (міжфакультетська дисципліна за вибором) 2-3 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Основи адміністрування UNIX систем (міжфакультетська дисципліна за вибором) 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 2 курс доц. Легенький М.М. Посилання
Числові методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь у наукових задачах (міжфакультетська дисципліна за вибором) 2-3 курс доц. Багацька О.В. Посилання
Квантова механіка 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 3 курс проф. Батраков Д.О. — лекційні заняття, доц. Антюфєєва М.С. — практичні заняття Посилання
Числові методи теоретичної радіофізики, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 3 курс доц. Батраков Д.О. Посилання
Надширокосмугові та ультракороткі сигнали в задачах радіофізики, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 3 курс доц. Легенький М.М. та доц. Грідіна В.А. Посилання
Статистична фізика 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 3 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Числові методи в електродинаміці, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 4 курс доц. Багацька О.В. Посилання
Електродинамічна модель композиційних середовищ, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Аналітичні методи електродинаміки в часовій області, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Принципи побудови та застосування радіоелектронних систем, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Биков В.М. Посилання
Збудження і поширення хвиль у складних середовищах, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Шульга С.М. Посилання
Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових та біомедичних об’єктів, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Зворотні задачі магнітостатики, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Шульга С.М. Посилання
Основи радіолокації, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 5 курс доц. Легенький М.М. Посилання
Системи автоматизованого проектування електродинамічних стурктур, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 6 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Перспективи і проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 6 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Перспективи і проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 6 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Алгоритми та методи обробки інформації, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Радіофізика та електроніка), 6 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Алгоритми та структури данних 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 1 курс проф. Бутрим О.Ю. — лекційні заняття Посилання
Створення віконних інтерфейсів для наукових програм на Пітоні(міжфакультетська дисципліна за вибором) 2-3 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Теоретична механіка 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 2 курс проф. Шульга С.М. Посилання
Квантова механіка 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 2 курс проф. Батраков Д.О. — лекційні заняття, доц. Антюфєєва М.С. — практичні заняття Посилання
Теорія поля 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 2 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Електродинаміка 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 3 курс доц. Багацька О.В., доц. Легенький М.М. — практичні заняття Посилання
Аналітичні та числові методи моделювання розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 3 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Основи георадіолокації та дистанційного зондування, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 3 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Термодинаміка і статистична фізика 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Числове моделювання взаємодії світла із планарними метаматеріалами, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Вступ до теорії метаматеріалів, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Фізико-математичні моделі і хвилі в неоднорідних середовищах, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 5 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Метод скінченних різниць у часовій області, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 5 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Системи радіотеплолокації, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 5 курс проф. Биков В.М. Посилання
Вступ до квантової електродинаміки, спеціальний курс 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 5 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Інформаційні технології у прикладній фізиці 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», аспіранти 1-го року навчання проф. Бутрим О.Ю. Посилання