Дисципліни кафедри ФБМЕ та КІТ (153 бакалавр)

Галузь знань 15 “Автоматизація та приладобудування”

Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”


ОПП «Біомедична електроніка та комп’ютерні системи» (бакалавр)

Назва навчальної дисципліни Семестр Викладачі Матеріали дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Історія України 1 ст. викл. Домановська М.Є.

(каф. українознавства)

Робоча програма, Матеріали дисципліни
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java 1, 2 проф. Бутрим О.Ю. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Вступ до фаху 1 доц. Берест В.П. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Англійська мова (за проф. спрям.) 1, 2, 3, 4 ст. викл. Павлова Л.В.., ст. викл. Лешньова Н.О.

(каф. англійської мови)

Робоча програма, Матеріали дисципліни
Вища математика 1, 2, 3 доц. Кудінцева І.Г.

(каф. вищої математики та інформатики)

Робоча програма, Матеріали дисципліни
Дискретна математика 1 доц. Горобченко О.О. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Фізика 1, 2, 3 доц. Сухов В.М., ст. викл. Лебедєв С.В., доц. Дубовик В.М. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Анатомія та фізіологія людини 2 доц. Федосова С.М. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Алгоритми та структури даних 2 проф. Бутрим О.Ю, доц. Майборода Д.В. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Теорія електричних кіл 3, 4 доц. Думін О.М. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Метрологія 3 доц. Дегтярьов А.В. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Основи адміністрування UNIX систем 3 доц. Легенький М.М. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Медико-біологічні дослідження 4 ст. викл. Кожешкурт В.О. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Методи математичної фізики 4 доц. Кудінцева І.Г.

(каф. вищої математики та інформатики)

Робоча програма, Матеріали дисципліни
Біохімія 4 доц. Овсяннікова Т.М. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Філософія 4 ст. викл. Фісун К.Г.

(каф. теорії культури і філософії науки)

Робоча програма, Матеріали дисципліни

Вибіркові дисципліни

Тривимірна комп’ютерна графіка / Інженерна комп’ютерна графіка 3 доц. Каліберда М.Є.

доц. Величко О.М.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2, Матеріали дисципліни

Міжфакультетська вибіркова дисципліна 1 3 Перелік вибіркових дисциплін
Програмування на С++ / Поглиблений курс програмування на Java 4 ст. викл. Антоненко Є.О.

проф. Бутрим О.Ю.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2, Матеріали дисципліни

Міжфакультетська вибіркова дисципліна 2 4 Перелік вибіркових дисциплін

Факультативи

Фізичне виховання 1, 2, 3, 4
Роботехніка 3, 4  Матеріали дисципліни

ОПП «Мікро- та наносистемна техніка» (бакалавр)

 

Назва навчальної дисципліни Семестр Викладачі Матеріали дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Англійська мова за фахом 5, 6 ст. викл. Сергеєва О.А., ст. викл. Павлова Л.В.

(каф. англійської мови)

Робоча програма, Матеріали дисципліни
Статистична фізика 5 доц. Хардіков В.В. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Основи біофізики 5 доц. Берест В.П. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Вакуумна електроніка 5 доц. Катрич Г.С. Робоча програма, матеріали дисципліни
Метрологія 6 доц. Дегтярьов А.В. Робоча програма, матеріали дисципліни
Взаємодії біологічних об’єктів з фізичними полями 6 доц. Січевська Л.В. Робоча програма, матеріали дисципліни
Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки 7 доц. Боцула О.В. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Аналогова і цифрова схемотехніка 7 доц.Стервоєдов М.Г. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Медична електроніка 7 доц. Дацок О.М. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Твердотільна та оптоелектроніка 7 проф. Аркуша Ю.В. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Мікроконтролери 7 ст. викл. Антоненко Є.О. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Основи охорони праці 8 доц. Цимбал А.М. Робоча програма, Матеріали дисципліни
Педагогіка 8 доц. Жукова О.А.

(каф. педагогіки)

Робоча програма, Матеріали дисципліни

Практики

Біомедична практика (літня) 6 проф. Нардід О.А.

доц. Боцула О.В.

Робоча програма, Матеріали дисципліни

Вибіркові дисципліни

Цифрова обробка та перетворення сигналів / Цифрова обробка зображень 5 доц. Бердник С.Л., доц. Мартиненко С.І. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Лабораторно-аналітична техніка / Мікросистеми повного аналізу 5 доц. Дацок О.М. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Фізика і техніка НВЧ / Електродинаміка і техніка НВЧ 5 проф. Погарський С.О. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Міжфакультетська вибіркова дисципліна 3 5 Перелік вибіркових дисциплін
Фізика напівпровідників / Електронні процеси в напівпровідниках та діелектриках 6 проф. Аркуша Ю.В., ст. викл. Приходько К.Г. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Елементна база електроніки / Цифрова схемотехніка і архітектура комп’ютерів 6 доц. Стервоєдов М.Г. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Квантова електроніка / Квантові перетворювачі 6 доц. Баскаков О.І., доц. Левченко О.М. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Випромінювання ЕМ полів / Випромінювачі 6 проф. Катрич В.О.

доц. Бердник С.Л.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Міжфакультетська вибіркова дисципліна 4 6 Перелік вибіркових дисциплін
Лазерні та плазмові технології в медицині /
Використання НВЧ технологій в медицині
8 доц. Фролова Т.І. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Електронні медичні системи / Інтелектуальні системи / Інтелектуальні системи в медицині 8 ст. викл. Кожешкурт В.О.

доц. Величко О.М.

Робоча програма 1

Робоча програма 2

Робоча програма 3, Матеріали дисципліни

Біосенсорика / Біодетектори 8 проф. Нардід О.А. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Патологія / Клінічна діагностика 8 доц. Федосова С.М. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Прилади медичної діагностики та вимірювальні перетворювачі в біології і медицині / Датчики біомедичної інформації 8 доц. Дацок О.М. Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Факультативи

Фізичне виховання 5, 6
Педагогіка вищої школи 7
Основи сімейного виховання 7
Іноземна мова 7, 8