«

»

Mar 18

Навчально-методичні комплекси дисциплін факультету РБЕКС на період весняного семестру

Увага! За наявність та вміст матеріалів курсу відповідальність несуть викладачі з цього курсу!

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр)

1 курс

Назва курсу матеріали курсу
Програмування матеріали курсу
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Алгоритми та структури данних матеріали курсу
Фізика-молекулярна матеріали курсу
Аналітична геометрія та вища алгебра матеріали курсу
Дискертна математика матеріали курсу

2 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Поглиблений курс програмування на Java (вибіркова дисципліна) матеріали курсу
Програмування на C++ (вибіркова дисципліна) матеріали курсу
Філософія матеріали курсу
Фізика -оптика матеріали курсу
Теоретична механіка матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу
Для груп РР-21-23
Основи радіоелектроніки матеріали курсу
Для групи РБ-21
Біохімія матеріали курсу

3 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Іноземна мова за фахом матеріали курсу
Web-програмування матеріали курсу
Електродинаміка матеріали курсу
Для груп РР-31-37
Фізика напівпровідників матеріали курсу
Радіотехнічна практика матеріали курсу
Для групи РР-31
Аналітичні та числові методи моделювання розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах матеріали курсу
Основи георадіолокації та дистанційного зондування матеріали курсу
Для групи РР-32
Вступ до квантової радіофізики матеріали курсу
Основи радіооптики матеріали курсу
Для групи РР-33
Числові методи в твердотільній електроніці матеріали курсу
Фізика твердого тіла матеріали курсу
Для групи РР-34
Багатополюсники і кола на НВЧ матеріали курсу
Методи розв’язання електродинамічних задач матеріали курсу
Для групи РР-36
Загальна фізика плазми матеріали курсу
Теоретична астрофізика матеріали курсу
Для групи РР-37
Фізика елементів антено-фідерних пристроїв матеріали курсу
Теорія випромінювання і антени матеріали курсу
Для групи РБ-31
Фізична хімія матеріали курсу
Біофізика матеріали курсу
Біофізична практика (літня) матеріали курсу

4 курс

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Машинне навчання і великі дані матеріали курсу
Для груп РР-41-47
Електродинаміка та електроніка НВЧ матеріали курсу
Квантова радіофізика та електроніка матеріали курсу
Нелінійна радіофізика матеріали курсу
Статистична радіофізика і теорія інформації матеріали курсу
Для групи РР-41
Вступ до теорії метаматеріалів матеріали курсу
Числове моделювання взаємодії світла із планарними метаматеріалами матеріали курсу
Для групи РР-42
Квантова метрологія матеріали курсу
Для групи РР-43
Автоматизоване проєктування електронних пристроїв та систем матеріали курсу
Сучасна оптоелектроніка матеріали курсу
Для групи РР-44
Мікроелектронні пристрої та оптоелектроніка НВЧ матеріали курсу
Енергетика НВЧ матеріали курсу
Для групи РР-46
Фізика іоносфери матеріали курсу
Для групи РР-47
Теорія антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Розсіяння електромагнітних хвиль на щілинних і вібраторних неоднорідностях у хвилеводі матеріали курсу
Для групи РБ-41
Біостатистика матеріали курсу
Імунологія матеріали курсу
Математична біофізика матеріали курсу
Біоелектричні процеси матеріали курсу
Молекулярна адсорбція матеріали курсу
Мікробіологія матеріали курсу

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (магістр)

Освітня програма “Радіофізика і електроніка”

5 курс

–>

Назва курсу матеріали курсу
Загальні курси
Стартап – проектування матеріали курсу
Фізика нанорозмірних систем матеріали курсу
Алгоритми та методи обробки інформації матеріали курсу
Для групи РР-51
Фізико-математичні моделі і хвилі в неоднорідних середовищах матеріали курсу
Основи радіолокації матеріали курсу
Зворотні задачі магнітостатики матеріали курсу
Вступ до квантової електродинаміки матеріали курсу
Для групи РР-52
Нелінійна оптика матеріали курсу
Математичне моделювання в фізиці матеріали курсу
Граничні вимірювання у радіоелектроніці матеріали курсу
Сучасні проблеми квантової радіофізики матеріали курсу
Для групи РР-53
Кінетичні явища у напівпровідниках матеріали курсу
Функціональна електроніка матеріали курсу
Зондові нанотехнології в електроніці матеріали курсу
Для групи РР-54
Автоматизоване вимірювання параметрів матеріали курсу
Задачі зовнішньої та внутрішньої електродинаміки матеріали курсу
Мікросмужкові антени і сенсори на НВЧ матеріали курсу
Електромагнітні кристали ТГц діапазону матеріали курсу
Для групи РР-56
Дистанційне радіозондування геокосмосу матеріали курсу
Фізичні процеси в системах ЗАІМ і СМСМІАЗБ матеріали курсу
Для групи РР-57
Випромінювання надширокосмугових хвиль матеріали курсу
Нові розділи теорії випромінювання матеріали курсу
Дифракція електромагнітних хвиль на екранах матеріали курсу
Надширокосмугові антени матеріали курсу

Освітня програма “Біофізика”

5 курс

Назва курсу матеріали курсу
Стартап – проектування матеріали курсу
Методи біоінженерії/Біотехнології матеріали курсу
Квантово-хімічні методи в біофізиці матеріали курсу
Біоінформатика матеріали курсу
Матеріалознавство в біофізиці /Комп’ютерне моделювання біосистем матеріали курсу
Методи дослідження біомембран матеріали курсу
Виробнича переддипломна практика (без відриву) матеріали курсу

Спеціальність 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка (бакалавр)

1 курс

Назва курсу матеріали курсу
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Програмування матеріали курсу
Алгоритми та структури данних матеріали курсу
Анатомія та фізіологія людини матеріали курсу

2 курс

Назва курсу матеріали курсу
Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Філософія матеріали курсу
Теорія електричних кіл матеріали курсу
Медико-біологічні дослідження матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Біохімія матеріали курсу
Поглиблений курс програмування на Java (вибіркова дисципліна) матеріали курсу
Програмування на C++ (вибіркова дисципліна) матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Назва курсу матеріали курсу
Іноземна мова за фахом матеріали курсу
Статистична фізика матеріали курсу
Основи біофізики матеріали курсу
Фізика напівпровідників/Електронні процеси в напівпровідниках та діелектриках матеріали курсу
Квантова механіка та електроніка матеріали курсу
Випромінювання ЕМ полів/Випромінювачі матеріали курсу
Біомедична практика (літня) матеріали курсу
Web-програмування матеріали курсу

4 курс

Назва курсу матеріали курсу
Автоматизоване проєктування електронних пристроїв та систем / Аналогова і цифрова схемотехніка матеріали курсу
Машинне навчання і великі дані матеріали курсу
Лазерні та плазмові технології в медицині / Використання НВЧ технологій в медицині матеріали курсу
Біосенсорика/Біодетектори матеріали курсу
Електронні медичні системи /Інтелектуальні системи матеріали курсу
Патологія / Клінична діагностика матеріали курсу
Прилади медичної діагностики та вимірювальні перетворювачі в біології і медицині / Датчики біомедичної інформації матеріали курсу

Спеціальність 176(153) Мікро- та наносистемна техніка (магістр)

5 курс

Назва курсу матеріали курсу
Стартап – проектування матеріали курсу
Функціональна електроніка/ Молекулярна біологія та генетика матеріали курсу
Фізика нанорозмірних систем матеріали курсу
Зондові нанотехнології в електроніці матеріали курсу
Інформаційні технології в медицині матеріали курсу
Біоінформатика / Біотехнології матеріали курсу
Виробнича асистентська практика (без відриву) матеріали курсу

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” (бакалавр)

1 курс

Назва курсу матеріали курсу
Програмування матеріали курсу
Англійська мова матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Лінійна алгебра матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Алгоритми та структури данних матеріали курсу

2 курс

Назва курсу матеріали курсу
ООП (мова Java) матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Програмування на C++ матеріали курсу
Філософія матеріали курсу
Інформаційній мережі матеріали курсу

Напишіть відгук