Вчена рада

План роботи Вченої Ради
Зразок бюлетеня для таємного голосування, щодо обрання за конкурсом
Зразок протоколу №1 засідання лічильної комісії
Зразок протоколу №2 засідання лічильної комісії

Вчена рада факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

1АРКУША Юрій Васильовичпрофесор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, докт. фіз.-мат. наук, професор (обраний представник)
2БАГАЦЬКА Ольга Вячеславівнадоцент кафедри теоретичної радіофізики, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, голова профбюро факультету (за посадою)
3БАТРАКОВ Дмитро Олеговичпрофесор кафедри теоретичної радіофізики, докт. фіз.-мат. наук, професор (обраний представник)
4БЕРДНИК Сергій Леонідовичв.о. завідувача кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, канд. фіз.-мат. наук, доцент (обраний представник)
5БЕРЕСТ Володимир Петровичзавідувач кафедри молекулярної та медичної біофізики, канд. фіз.-мат. наук, доцент (за посадою)
6БУТРИМ Олександр Юрійовичпровідний науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики, докт. фіз.-мат. наук (обраний представник)
7ГОЛУБ Марія Юріївнааспірантка 2 року навчання (обраний представник)
8ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайовичзавідувач кафедри прикладної електродинаміки, професор кафедри прикладної електродинаміки, докт. фіз.-мат. наук, професор (за посадою)
9ГОРОБЧЕНКО Ольга Олександрівнадоцент кафедри молекулярної та медичної біофізики, канд. фіз.-мат. наук (обраний представник)
10ДАНИЛЕНКО Данііл Сергійовичстудент 3 курсу (обраний представник)
11ДЕГТЯРЬОВ Андрій Вікторовичдоцент кафедри квантової радіофізики, канд. фіз.-мат. наук, доцент (обраний представник)
12ДОМАРАЦЬКА Діана Андріївнастудентка 3 курсу, голова профбюро студентів факультету (за посадою)
13ДУМІН Олександр Миколайовичдоцент кафедри прикладної електродинаміки, канд. фіз.-мат. наук, доцент (обраний представник)
14ЄЗЛОВЕЦЬКА Ірина Володимирівнастудентка 1 курсу магістратури, голова студентської ради факультету (за посадою)
15КАТРИЧ Віктор Олександровичпрофесор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, докт. фіз.-мат. наук, професор (обраний представник)
16ЛЕГЕНЬКИЙ Максим Миколайовичзаступник декана, доцент кафедри теоретичної радіофізики, канд. фіз.-мат. наук, доцент (обраний представник)
17МАСЛОВ Вячеслав Олександровичзавідувач кафедри квантової радіофізики, докт. фіз.-мат. наук, професор (за посадою)
18НОВИЦЬКА Дарʼя Романівнастудентка 2 курсу (обраний представник)
19ПЛАХТІЙ Вадим Анатолійовичстарший викладач кафедри прикладної електродинаміки (обраний представник)
20ПОГАРСЬКИЙ Сергій Олександровичпрофесор кафедри фізики НВЧ, докт. фіз.-мат. наук, професор (обраний представник)
21ТКАЧУК Людмила Іванівнаінженер 1 категорії кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій (обраний представник)
22ХАРДІКОВ Вячеслав Володимировичдоцент кафедри теоретичної радіофізики, кандидат фіз.-мат. наук, доцент (обраний представник)
23ХОДАЧОК Євген Сергійовичстудент 1 курсу магістратури (обраний представник)
24ЦИМБАЛ Анатолій Михайловичдоцент кафедри космічної радіофізики, канд. фіз.-мат. наук, доцент (обраний представник)
25ЧОРНОГОР Леонід Феоктистовичпрофесор кафедри космічної радіофізики, докт. фіз.-мат. наук, професор (обраний представник)
26ШМАТЬКО Олександр Олександровичпрофесор кафедри фізики НВЧ, докт. фіз.-мат. наук, професор (обраний представник)
27ШУЛЬГА Сергій Миколайовичдекан факультету, професор кафедри теоретичної радіофізики, докт. фіз.-мат. наук, професор (за посадою).