Про факультет

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

Радіофізика ‑ це фундамент радіоелектроніки, радіотехніки, телекомунікацій та технологій ХХІ століття.

Біомедична електроніка – це фундамент сучасної медичної техніки.

Комп’ютерні системи – це фундамент майбутнього.

Кого готує факультет

Бакалаврів та магістрів по спеціальностям 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” та 176 “Мікро- та наносистемна техніка”, а також бакалаврів ро спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”.

Термін та умови навчання

Навчання здійснюється протягом 5,5 років за двоступеневою системою. Після 4-х років студенти отримують диплом бакалавра, потім ще 2 роки навчання за кваліфікаційним рівнем «магістр» відповідно до обраної спеціальності. Юнаки факультету одночасно отримують військову спеціальність та стають офіцерами запасу. Усі студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком, розташованим за адресою вул. О.Яроша, 11 (станція метро «Ботанічний сад»).

Умови вступу

Cертифікати НМТ з

 1. української мови та літератури,
 2. математики,
 3. іноземної мови,
 4. фізики, історії України, біології, географії або хімії.

Ліцензований обсяг підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Бакалаврська підготовка: 75 осіб за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» та 30 – за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка», 20 – за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”. Підготовка магістрів: 55 осіб зі спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» (спеціалізація “Радіофізика і електроніка”), 20 — зі спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» (спеціалізація “Біофізика”) та 15 — зі спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка».

Історична довідка

Радіофізичний факультет (це попередня назва факультету) у Харківському університеті було відкрито у 1952 р. спеціальною постановою уряду СРСР з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які б разом з глибокими фізико-математичними знаннями отримували сучасну спеціальну підготовку в галузі радіофізики. 25 листопада 2014 року факультет змінив назву на “факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем”.

Адміністрація факультету

Декан – Шульга Сергій Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, професор. Заступники декана:

 • з навчальної роботи – Легенький Максим Миколайович, канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • з наукової роботи – Цимбал Анатолій Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, лауреат Державної премії УРСР;
 • з виховної роботи – Берднік Сергій Леонідович, докт. фіз.-мат. наук, доцент.

Наша адреса

61022, Харків, площа Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, радіофізичний факультет (станції метро «Університет» або «Держпром»). e-mail: radiophysics@karazin.ua

Факультет – реальна сила

Викладання ведуть 45 штатних викладачів, серед яких 20 професорів і 25 доцентів; 13 професорів, академіків та членів-кореспондентів НАН України – сумісників з провідних наукових установ м. Харкова. На факультеті навчається більше 500 студентів, у тому числі з країн далекого зарубіжжя. В аспірантурі навчаються та працюють над дисертаціями біля 20 аспірантів та пошукачів.

Кафедри, спеціалізації

 • теоретичної радіофізики, комп’ютерної радіофізики
 • квантової радіофізики
 • фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
 • фізики надвисоких частот
 • космічної радіофізики
 • прикладної електродинаміки
 • молекулярної та медичної біофізики

Бази

Власні – 2 науково-дослідних лабораторії, радіофізична обсерваторія (сел. Гайдари); наукові інститути НАН України: радіофізики і електроніки, радіоастрономічний, кріобіології і кріомедицини, медрадіології, низьких температур, монокристалів та багато інших установ.

Наука на факультеті

Наукові роботи присвячені найсучаснішим проблемам дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною з метою розв’язання проблем інформаційних технологій, екології, охорони здоров’я, дослідження космосу та розробки біофізичних технологій. Ми маємо досвід міжнародного наукового співробітництва з науковими та освітніми установами США, Канади, Німеччини, Нідерландів, Японії, Туреччини, Китаю.

Зміст навчання студентів

Навчальні плани забезпечують підготовку фахівців широкого профілю. Загальна фізико-математична підготовка на молодших курсах включає оволодіння вищою та обчислювальною математикою, інформаційними технологіями, загальною та теоретичною фізикою. Загальна підготовка у галузях радіофізики, біомедичної електроніки та біофізики на старших курсах включає вивчення основ радіоелектроніки, теорії коливань і хвиль, фізики надвисоких частот, квантової радіофізики, статистичної радіофізики, нелінійної радіофізики, комп’ютерної радіофізики, біофізичних предметів тощо. Спеціалізація здійснюється на кафедрах за напрямками їх діяльності.

На яких умовах, де і ким можуть працювати випускники

Наші випускники вміють проводити наукові дослідження, створювати та експлуатувати різноманітні електронні системи (зокрема, системи мобільного зв’язку), розробляти енерго- та ресурсозберігаючі технології, вести екологічний моніторинг довкілля. Придбані навички дозволяють здійснювати функціональні обов’язки у межах від творчої участі у дослідженнях і розробках до менеджменту та маркетингу радіофізичних, лазерних, біофізичних та біомедичних технологій, приладів, ідей ноу-хау, винаходів. Випускники можуть займати первинні посади наукового співробітника, інженера, програміста, системного адміністратора комп’ютерних мереж, викладача, консультанта, референта, ділера тощо.

Наш досвід випусків фахівців

Серед випускників факультету 39 лауреатів Державних премій, 7 академіків і 7 чл.-кор. НАН України, біля 120 докторів, професорів і більше 600 кандидатів наук, доцентів, директори і провідні спеціалісти академічних інститутів, дослідницьких центрів, підприємств і вищих навчальних закладів, а також відомі бізнесмени. Випускники факультету працюють у науково-дослідних і комерційних закладах України та закордоном. Останні роки довели, що диплом випускника нашого факультету є нострифікованим за кордоном – багато випускників працюють по грантах або на постійній основі в далекому зарубіжжі.