Шаблони документів

доц. Хардіков займається роботою з документами

доц. Хардіков займається роботою з документами

Документи для студентів

 • Заява студента про розподіл на кафедри завантажити
 • Заява студента декану завантажити
 • Приклад характеристики студента завантажити
 • Заява про відрахування за власним бажанням завантажити
 • Заява про написання та захист диплому за контрактом завантажити
 • Заява про переведення з контрактної форми навчання на бюджетну завантажити
 • Заява про переведення з бюджетної форми навчання на контрактну завантажити
 • Заява про переведення з факультету на факультет, зі спеціальності на спеціальність, з освітньої програми на іншу оствітню програму завантажити
 • Заява про переведення студента на іншу форму навчання та джерела фінансування завантажити
 • Заява про допуск до освітнього процесу після академічної відпустки завантажити
 • Заява про допуск до освітнього процесу з іншого ВНЗ (за переведенням) завантажити
 • Заява про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами завантажити
 • Заява про відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею триричного віку завантажити
 • Заява про допуск до освітнього процесу (в період/після відпустки для догляду за дитиною) завантажити
 • Заява про допуск до атестації здобувачів вищої освіти завантажити
 • Заява про допуск повторно до атестації здобувачів вищої освітизавантажити
 • Заява про зміну прізвища у зв’язку з реєстрацією/розірванням шлюбу.завантажити
 • Заява про зміну ПІБ відповідно до свідотства про зміну імені завантажити
 • Заява про повторний курс навчання завантажити
 • Заява про академічну відпустку у зв’язком з навчанням за кордоном завантажити
 • Заява про академічну відпустку за медичними показаннями завантажити
 • Заява про зміни графіку навчального процесу завантажити
 • Заява щодо поновлення завантажити
 • Заява про перевод до іншого ВНЗ завантажити
 • Заява про зарахування завантажити

Службові документи

Документи для дипломників

для бакалаврів

для магістрів