Кафедра квантової радіофізики


maslov

Завідувач кафедри: Маслов Вячеслав Олександрович, Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, доктор фіз.-мат. наук, професор, голова оргкомітету міжнародної конференції CAOL. e-mail: Vyacheslav.A.Maslov@univer.kharkov.ua

Наукові напрямки кафедри:

  • Квантові генератори інфрачервоного та субміліметрового діапазонів довжин хвиль та їх застосування для діагностики плазми, напівпровідників і дослідження біологічних об’єктів.
  • Молекулярна радіоспектроскопія в діапазонах міліметрових і субміліметрових довжин хвиль.
  • Спектроскопія ридберговських атомів.
  • Вимірювання просторово-енергетичних і поляризаційних параметрів інтенсивного широкоапертурних лазерного випромінювання

 

quant1

Науковий співробітник Топков А.Н., доцент Дегтярьов А.В. і науковий співробітник Гурин О.В. під час експерименту з вивчення властивостей террагерцового лазера.

quant2

На кафедрі розроблено компактний терагерцовий лазер з оптичною накачкою та з модовим селектором, який може бути використаний для вирішення різних задач в лазерній технології, медицині, спектроскопії, біології, діагностиці плазми. За своїми параметрами відповідає кращим світовим зразкам. Керівник тематики: проф. Маслов В.О.

quant3


Розроблено унікальний мікрохвильовий спектрометр для дослідження атомів металів в рідберговських станах, який може бути використаний для вирішення задач в радіоастрономії та космічних дослідженнях. За своїми параметрами відповідає кращим світовим зразкам. Керівник тематики: проф. Дюбко С.П.

quant4

Розроблено калориметричний вимірювач КОД-21 енергії потужного лазерного випромінювання. На відміну від приладів, які випускаються промисловістю, цей засіб вимірювання має більш широкий діапазон вимірювань енергії, високу щільність падаючої потужності, широкий інтервал довжин імпульсів вимірюваного випромінювання. За метрологічних характеристик відповідає кращим світовим зразкам. Керівник тематики: проф. Кокодій М.Г.

Випускники кафедри квантової радіофізики вміють проводити наукові дослідження, створювати і експлуатувати різні електронні та лазерні системи. Вони успішно працюють у провідних науково-дослідних і комерційних підприємствах Харкова, України, країнах СНД і далекого зарубіжжя – США, Італії, Німеччини, Японії, Австралії…

Сайт кафедри.