Courses of the Department of Theoretical Radiophysics

Назва курсу Спеціальність(напрям), курс Викладачі Матеріали
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 1 курс проф. Бутрим О.Ю. – лекційні заняття, доц. Багацька О.В., доц. Антюфєєва М.С., доц. Хардіков В.В. – практичні заняття Посилання
Тривимірна комп’ютерна графіка 2 курс доц.Каліберда М. Є., доц. Антюфєєва М.С. Посилання
Вступ до фаху (Керування проектами і бізнес аналіз в IT) 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 1 курс доц. Легенький М.М. – практичні заняття Посилання
Мова програмування Пітон у наукових обчисленнях (міжфакультетська дисципліна за вибором) 2-3 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Основи адміністрування UNIX систем 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 2 курс доц. Легенький М.М. Посилання
Числові методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь у наукових задачах (міжфакультетська дисципліна за вибором, не обрано у 2023-24 навчальному році) 2-3 курс доц. Багацька О.В. Посилання
Квантова механіка 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 3 курс проф. Батраков Д.О. – лекційні заняття, доц. Антюфєєва М.С. – практичні заняття Посилання
Надширокосмугові та ультракороткі сигнали в задачах радіофізики, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 3 курс доц. Легенький М.М. та доц. Грідіна В.А. Посилання
Статистична фізика 153 “Мікро- та наносистемна техніка”, 3 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Числові методи в електродинаміці, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 4 курс доц. Багацька О.В. Посилання
Електродинамічна модель композиційних середовищ, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Аналітичні методи електродинаміки в часовій області, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Бутрим О.Ю., доц. Антюфєєва М.С. Посилання
Збудження і поширення хвиль у складних середовищах, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Шульга С.М. Посилання
Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових та біомедичних об’єктів, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Зворотні задачі магнітостатики, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Шульга С.М. Посилання
Основи радіолокації, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 5 курс доц. Легенький М.М. Посилання
Системи автоматизованого проектування електродинамічних стурктур, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 6 курс проф. Бутрим О.Ю. Посилання
Перспективи і проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 6 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Алгоритми та методи обробки інформації, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 5 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Алгоритми та методи обробки інформації, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (Радіофізика та електроніка), 6 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Алгоритми та структури данних 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 1 курс проф. Бутрим О.Ю. – лекційні заняття Посилання
Поглиблений курс програмування на Java 2-3 курс проф. Бутрим О.Ю. – лекційні заняття, доц. Багацька О.В., доц. Антюфєєва М.С., доц. Хардіков В.В. – практичні заняття Посилання
Технічні розрахунки, програмування та візуалізація в MATLAB (GNU Octave(міжфакультетська дисципліна за вибором) 2-3 курс доц. Легенький М.М. Посилання
Теоретична механіка 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 2 курс проф. Шульга С.М. Посилання
Електродинаміка 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 3 курс доц. Багацька О.В., доц. Легенький М.М. – практичні заняття Посилання
Аналітичні та числові методи моделювання розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 3 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Основи георадіолокації та дистанційного зондування, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 3 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Термодинаміка і статистична фізика 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Числове моделювання взаємодії світла із планарними метаматеріалами, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Вступ до теорії метаматеріалів, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 4 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Фізико-математичні моделі і хвилі в неоднорідних середовищах, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 5 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Метод скінченних різниць у часовій області, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 5 курс проф. Батраков Д.О. Посилання
Вступ до квантової електродинаміки, спеціальний курс 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, 5 курс доц. Хардіков В.В. Посилання
Інформаційні технології у прикладній фізиці 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”, аспіранти 1-го року навчання проф. Бутрим О.Ю. Посилання