Дисципліни кафедри ФБМЕ та КІТ (153 магістр)

Галузь знань 15 “Автоматизація та приладобудування”

Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”


ОПП «Фізична та біомедична електроніка» (магістр)

Назва навчальної дисципліни Семестр Викладачі Матеріали дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Охорона праці в галузі 1 доц. Цимбал А.М. Робоча програма, матеріали дисципліни
Педагогіка і психологія вищої школи 1 доц. Комишан А.І. Робоча програма, матеріали дисципліни
Глобальні проблеми сучасності 1 доц. Дмитришин А.Д. Робоча програма, матеріали дисципліни
Проектування вузлів медичної апаратури 1 доц. Дацок О.М. Робоча програма, матеріали дисципліни
Виробнича асистентська практика (без відриву) 2 Робоча програма
Зондові нанотехнології в електроніці 2 доц. Боцула О.В. Робоча програма, матеріали дисципліни
Інформаційні технології в медицині 2 доц. Мустецов Т.М. Робоча програма, матеріали дисципліни
Фізика нанорозмірних систем 2 доц. Боцула О.В. Робоча програма, матеріали дисципліни
Інтроскопія 3 проф. Мустецов М.П. Робоча програма, матеріали дисципліни
Проектування біотехнічних систем 3 проф. Мустецов М.П. Робоча програма, матеріали дисципліни
Переддипломна практика (без відриву) 3 Робоча програма
Підготовка кваліфікаційної роботи 3 Методичні матеріали

Вибіркові дисципліни

Технологія мікробіосенсорів / Методи біоінженерії 1 проф. Нардід О.А.

доц. Січевська Л.В.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Захисні реакції на екзогенні впливи / Екологічна дія фізичних факторів 1 доц. Берест В.П.

доц. Січевська Л.В.

Робоча програма 1

Робоча програма 2, Матеріали дисципліни

Моделювання в біології та медицині / Масспектроскопія 1 доц. Мустецов Т.М.

проф. Косевич М.В.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Економіка фірми / Оподаткування суб’єктів господарювання 2 доц. Легостаєва О.О. Робоча програма 1

Робоча програма 2, Матеріали дисципліни

Функціональна електроніка / Молекулярна біологія та генетика 2 доц. Мустецов Т.М.

доц. Боріков О.Ю.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Біоінформатика / Біотехнології 2 доц. Катрич Г.С.

доц. Січевська Л.В.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Комп’ютерні технології в біоінженерії / Квантова хімія 3 доц. Мустецов Т.М.

ст. викл. Токарєв В.В.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2

Комп’ютерний аналіз біомолекул / Ймовірнісні методи в біології та медицині 3 проф. Шестопалова Г.В.

доц. Горобченко О.О.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2, Матеріали дисципліни

Системи заміщення органів і функцій / Матеріалознавство в біофізиці 3 ст. викл. Кожешкурт В.О.

доц. Боцула О.В.

Робоча програма 1, Матеріали дисципліни

Робоча програма 2