Публікації

Chernogor1 Chernogor2 Chernogor3 Chernogor4 Chernogor5
ed_small KvantMech_small Radioteplolokaciya_small statphys_small TeorMech_small

Публікації факультету за останні роки

Роки 2011 2012 2013 2014
Навчальні посібники 5 4 2 6
Підручники 2
Монографії (з них за кордоном) 4(4) 3(0) 5(3) 11
Статті (всього) 140 103 116 92
Статті (в журналах з імпакт-фактором) 64 47 59 42
Статті (зі студентами) 14 15 13 8
Тези доповідей (всього) 192 193 190 162
Тези доповідей (за кордоном) 51 48 64 59
Захисти докторських дисертацій 1 3 1
Захисти кандидатських дисертацій 3 3 2 2
Організовані конференції (міжнародні) 5(5) 6(4) 8(7) 4(4)
Патенти 4 8 7 5

Основні публікації підрозділів факультету

Кафедра теоретичної радіофізики

  • Списки головних публікацій співробітників кафедри розміщено на їхніх особистих сторінках.
  • На сторінці розміщено інформацію щодо дисертацій, захищених на кафедрі.
  • Підручники розробленні й опублікованні викладачами кафедри.
  • Фрагменти деяких лекцій викладачів кафедри.

Кафедра квантової радіофізики

Кафедра прикладної електродинаміки

Кафедра фізики НВЧ

Кафедра космічної радіофізики

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

  • Список основних публікацій співробітників кафедри представлено на їхніх сторінках
  • Навчально-методичні публікації кафедри.
  • Лекції викладачів кафедри.
  • Завдання для модульного контролю з дисциплін, що читаються викладачами кафедри.

Кафедра молекулярної та медичної біофізики

  • Навчально-методичні публікації кафедри.
  • Матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи.

Лабораторія квантової біології та квантової медицини

korobov_book_cover