Лабораторія радіо- та оптичної голографії


LAB_ROG1

Співробітники лабораторії

Завідувач лабораторії: В.П. Титар, канд. фіз.-мат. наук.

Основний науковий напрямок лабораторії – дослідження голографічними методами поляризаційних, нелінійних і резонансних ефектів взаємодії електромагнітних полів в радіо- і оптичному діапазоні з речовиною і розробка голографічних пристроїв для отримання інформації про досліджуваних біологічних і небіологічних об’єктах.
Лабораторія складається з двох відділів: відділу радіоголографії та відділу оптичної голографії.
У відділі радіоголографії розроблені принципи побудови Радіоголографічна установок з використанням різних принципів синтезу радіоголограм і відновлення по них зображень і створені відповідні технічні засоби для реалізації цих принципів.

Радіоголографічна установка РГУ-1 призначена для синтезування радіоголограм об’єктів на просвіт в умовах приміщення. Синтез голограм здійснювався за рахунок сканування фазових центрів приймальної і передавальної антен, а відновлення зображень – аналоговими оптичними методами. За допомогою установки отримані зображення плоских об’єктів.

Багаточастотна Радіоголографічна установка РГУ-2 може застосовуватися для синтезування багаточастотних голограм обертових об’єктів і відновлення по них двовимірних зображень об’єктів в плані. Відновлення зображення по синтезованої голограмі виконується цифровими методами. Установка РГУ-2 була включена до складу полігонного вимірювального комплексу, сполучена з обчислювальними засобами комплексу і використовувалася для отримання радіолокаційних портретів об’єктів складної форми.

Радіоголографічна установка для розпізнавання важкодоступних та прихованих об’єктів дозволяє визначати форму об’єктів, розташованих за непрозорими для видимого світла укриттями.

Радіоголографічна установка РГУ-3 призначена для синтезування радіоголограм Френеля в умовах вільного простору. Синтез радіоголограм здійснюється за рахунок сканування фазових центрів передавальної і приймальні антен в двох взаємно напрямки. Установка дозволяє формувати поляризаційні радіоголограм і інтерферограмми досліджуваних об’єктів. Відновлення зображень проводиться як цифровими, так і аналоговими методами. За допомогою установки отримані радіголографіческіе зображення об’єктів складної форми.

У відділі оптичної голографії розроблені принципи побудови оптичних голографічних локаторів і їх модифікації – лидаров для екологічного моніторингу атмосфери. Імпульсний голографічний локатор ІГЛ-1 дозволяє отримувати якісні зображення віддалених об’єктів з компенсацією впливу спотворень, що вносяться турбулентністю атмосфери. Імпульсний голографічний локатор ІГЛ-2 призначений для отримання інформації про віддалених об’єктах як по геометричних параметрах зображень, відновлюваним по голограмам, так і за складом і структурою матеріалів поверхонь об’єктів, що визначаються за поляризаційним голограмам. Запропоновано нові методи розпізнавання об’єктів по поляризаційним характеристикам електромагнітних хвиль, розсіяних об’єктами. Для цієї мети запропоновані нові методи формування оптичних голограм: поляризаційні, комплексні і голограми Хартлі.
Розроблений і створений дистанційний лазерний дефектоскоп з частотною демодуляції сигналів, що забезпечує високу чутливість і завадостійкість при дефектоскопії промислових виробів. Пристрій був встановлений у вагоні-дефектоскопі і використовувалося для визначення дефектів рейок. Розроблені та впроваджені у виробництво методи голографічної інтерферометрії, призначені для контролю якості промислових виробів. Створені технології та пристрої для виготовлення голограм, застосовуваних у рекламі, дизайні, захисті від підробок і фальсифікацій (райдужні голограми). Розроблено модель голографічних механізмів зору, що дозволила з єдиних позицій пояснити численні ілюзії зору і підійти до розуміння як феномену розпізнавання людиною об’єктів, так і феномена виникнення образів об’єктів, які формуються оком при певних станах людини.
За роки існування лабораторії опубліковано більше 200 наукових робіт, отримано близько 70 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Видано дві книги.

LAB_ROG2

Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп DHIM

LAB_ROG3

Бортовий лазерний газоаналізатор (ALGA)
ALGA призначений для виявлення та локалізації витоків метану з газопроводів

Сайт лабораторії.

Напишіть відгук