«

»

Dec 02

Вибір міжфакультетських дисциплін

Choice

До уваги студентів 2 та 3 курсів! Розпочинається вибір міжфакультетських дисциплін. Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у четвертому та шостому семестрах (2 і 3 курси) обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні в семестрі. Організація проведення вибору міжфакультетських дисциплін на другий семестр 2020–2021 навчального року складається з трьох етапів.

  1. Перший етап (з 07 грудня) — ознайомлення студентів із переліком міжфакультетських дисциплін для другого семестру. Протягом цього періоду студенти можуть переглянути відеозаписи вступного слова викладача з навчальної дисципліни. Перелік міжфакультетських дисциплін .
  2. Другий етап (14–16 грудня) — вибір дисциплін із запропонованого переліку шляхом безпосереднього анкетування студентів 2 та 3 курсів (за допомогою сервісу Google Forms). Під час проведення другого етапу студентам необхідно заповнити анкети, вказавши дисципліни в порядку власного пріоритету (не більше трьох дисциплін на семестр). Студентів, які не скористалися своїм правом вибору, буде записано на вивчення тих дисциплін, які потрібні для оптимізації навчальних груп. Анкета .
  3. Третій етап (до 25 грудня) — підбиття підсумків анкетування та оприлюднення результатів вибору міжфакультетських дисциплін.

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.
Звертаємо увагу студентів на курси, запропоновані викладачами нашого факультету:

  • Радіаційна біологія та медицина (викладач: доц. Січевська Л. В.) анотація.
  • Загальна теорія хвиль: математичне представлення (викладач: доц. Рибін О.М.) відео .
  • Технічні розрахунки, програмування та візуалізація в MATLAB (GNU Octave) (викладач: доц. Легенький М.М.) анотація, відео .
  • Числові методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь у наукових задачах (викладач: доц. Багацька О.В.) анотація, відео .

Напишіть відгук