Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

В. о. завідувача кафедри: Бердник Сергій Леонідович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент, к. 10-2а, тел.: 707-55-85, E-mail: berdnik @ karazin.ua

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій (БМП і КІТ), здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за двома спеціальностями:

 • «Радіофізика та електроніка» у напрямку підготовки «Прикладна фізика»:
  фундаментальна підготовка з вищої математики та математичної фізики, загальної та теоретичної фізики, теорії коливань, фізики надвисоких частот, квантової і статистичної радіофізики, вивченню нелінійних явищ в напівпровідниках і твердих тілах, отримання фундаментальних знань з фізичної електроніці та радіоелектроніці, вивчення законів поширення електромагнітних хвиль у різних середовищах, інформатики та комп’ютерної графіки.
 • «Фізична та біомедична електроніка »у напрямку підготовки« Мікро – та наноелектроніка »
  глибокі теоретичні та практичні знання з вищої математики, загальної та теоретичної фізики та біофізики, біохімії, біології та фізіології людини, основам сенсорики, комп’ютерній техніці, вивчають комп’ютерні методи отримання, обробки, відображення та архівування біомедичної інформації. У циклі професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін вивчаються закони поширення електромагнітних хвиль в біологічних середовищах, електронні датчики, використовувані в медицині, системи візуалізації внутрішнього середовища людини, електроніка систем заміщення органів і функцій організму людини, системи діагностики, фізіотерапії та хірургії. Методи проектування складних біотехнічних апаратів і систем.

При підготовці фахівців особлива увага приділяється вивченню комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій при вирішенні професійних завдань будь-якого рівня.
Наукові напрямки кафедри

 • Вивчення фізичних явищ і процесів у напівпровідниках і їх сполуках під впливом сильних електричних полів, а також ультрафіолетового та гамма-випромінювань;
 • Створення генераторів мм-діапазону, дослідження їх характеристик;
 • Дослідження багатопараметричного взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, в тому числі з біологічними середовищами;
 • Визначення фізичних і фізико-хімічних властивостей біологічних середовищ і створення на їх основі нових елементів і засобів біомедичної електроніки;
 • Створення фізико-математичних моделей взаємодії нестаціонарних електромагнітних полів з біологічними об’єктами і дослідження особливостей поширення електромагнітних хвиль НВЧ і КВЧ діапазонів.
 fbme1
 fbme2  fbme3

Сайт кафедри.