«

»

Jul 03

Міжфакультетські вибіркові дисципліни

Choice
Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у третьому, четвертому, п’ятому та шостому семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні на семестр.
Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у форматі заліку.
Міжфакультетські вибіркові дисципліни проводяться щоп’ятниці на третій парі о 12:00.
Зазначимо, що студентами будуть вивчатися 4 курси, запропоновані викладачами нашого факультету:

  • “Загальна теорія хвиль: математичне представлення”, викладач доцент кафедри квантової радіофізики Рибін О.М.
  • “Мова програмування Пітон у наукових обчисленнях”, викладач професор кафедри теоретичної радіофізики Бутрим О.Ю.
  • “Технічні розрахунки, програмування та візуалізація в MATLAB (GNU Octave)”, викладач доцент кафедри теоретичної радіофізики Легенький М.М.
  • “Числові методи розв’язанння диференціальних та інтегральних рівнянь у наукових задачах”, викладач доцент кафедри теоретичної радіофізики Багацька О.В.

Перелік міжфакультетських дисциплін.
Списки студентів, які вивчатимуть міжфакультетські дисципліни.
Списки студентів нашого факультета, які вивчатимуть міжфакультетські дисципліни.

Напишіть відгук