«

»

Oct 12

Фаховий семінар

seminar

11 жовтня 2021 р. в 15-15 в аудиторії 3-9 відбулося розширене засідання фахового наукового семінару кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. На семінарі було заслухано наукову доповідь аспіранта кафедри теоретичної радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Хао Сянюя за результатами дисертаційної роботи « Імпульсні сигнали у хвилеводах з неоднорідним заповненням та у щілинних антенах, що розширюються (аналіз у часовий області)» на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.03 – радіофізика.

Напишіть відгук