Навчальні документи

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за кількома спеціальностями. Навчальну програму складають дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу, дисципліни фундаментальної підготовки, курси практично – професійного циклу і спеціальні дисципліни.

Робочі навчальні плани

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка


Навчальні програми


Програми курсів

Програми курсів, що викладаються викладачами факультету розміщено на веб-сайтах відповідних кафедр:

Відповідальність за наявність програм курсів та навчально-методичних комплексів несуть відповідні кафедри.


Питання до вступних іспитів в магістратуру з прикладної фізики


Тимчасові стандарти вищої освіти