Навчальні документи

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за кількома спеціальностями. Навчальну програму складають дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу, дисципліни фундаментальної підготовки, курси практично – професійного циклу і спеціальні дисципліни.


Стандарти вищої освіти


Освітньо-професійні програми


Навчальні плани


Робочі навчальні плани


Сертифікати про акредитацію


Документи для обговорення


Програми курсів


Питання до вступних іспитів